İlkin tibbi yardım qutuları və odsöndürənlərdən istifadə qaydası

Halhazırda qüvvədə olan qanuna əsasən ilkin tibbi yardım qutularında müxtəlif dərmanlar olmalıdır. Bu dərmanlar qanaxma əleyhindən savayı, həmçinin bayılma,zəhərlənmə zamanı istifadə edilir. Düzdür qutulardan bu dərmanların çıxarılması müzakirə edilir. Çünki termik təzyiq nəticəsində xeyirdən daha çox ziyan verirlər. Amma hələlik qaydalar budur.
Odsöndürənlərin ölçüsü və tərkibi haqqında da suallar olduğundan bu podkastımız məhz ilkin tibbi yardım qutularına və odsöndürənlərə həsr edilib.